top of page

La Granja d'Abelles és una petita explotació apícola destinada a la producció de nuclis i reines d'abella local per proveir i reposicionar el sector apícola. Les nostres abelles són rústiques, adaptades al clima canviant. El nostre mètode neix de l'estudi i la comprensió de la biologia en detall de d'Apis mellifera mellifera. L'equip que porta La Granja d'Abelles són biòlegs i apicultors relacionats amb el món de l'estudi i la ciència aportant coneixement, metodologia i experiència per aconseguir l'objectiu de produir les nostres abelles rustiques de la forma més eficient i respectuosa.

Els nostres secrets:

LA GRANJA D'ABELLES

bottom of page