top of page

La nostra abella: L'ABELLA RÚSTICA

A la granja d'abelles traballem amb l'Apis mellifera mellifera, l'abella negra. 

La distribució natural de l'abella negra comença al voltant de l'Ebre i s'extén fins al nord d'Europa

Catalunya i Girona, un lloc peculiar per l'apicultura, un lloc ideal per l'abella negre.

L'Abella negre a Catalunya gaudeix d'una especial protecció, havent reduït així l'entrada de

races al·lòctones, a més  tampoc hi ha grans transhumàncies, les abelles no traspassen el

Pirineu, ni tampoc baixen més enllà del Ebre, fent així una una "illa" amb poques transferències

amb altres races exòtiques .

La Granja d'Abelles produeix les abelles exclusivament a la zona de Girona, al extrem Nord Est de la península ibèrica, on aquest efecte "illa" es veu més accentuat.

La nostra abella:

  • És rústica,

  • És resistent,

  • És forta,

  • És productiva (Mel pol·len i jalea)

  • Necessita de poca vigilància per part de l'apicultor,

  • No necessita de molt daliment en èpoques fredes.

  • Està adaptada a un ampli rang climàtic (des de clima atlàntic, fins a  clima mediterrani).

 

La nostra abella és 4x4! 

L'ABELLA RÚSTICA

figura 1.- Distribució aproximada dels llinatges i les principals subespècies d'Apis  mellifera.

 

Font: Biodiversity, conservation and current threats to European honeybees

Pilar De la Rúa, Rodolfo Jaffé, Raffaele Dall'Olio, Irene Muñoz and José Serrano

Apidologie, 40 3 (2009) 263-284

DOI: https://doi.org/10.1051/apido/2009027

bottom of page